NÄR TRÄDFÄLLNING ÄR SOM BÄST

Kontakta oss redan idag för att boka in ett kostnadsfritt besök.

Trädfällning på tomter


Då kan du anlita 7H Skog! Med både utbildning, gott om erfarenhet och ett brinnande intresse för trädvård kan du vara trygg med att använda våra tjänster vid, markfällning och sektionsfällning samt bortforsling. Vi utgår från Stenungsund med omnejd så som exempelvis Lilla Edet, Vänersborg och Trollhättan med omnejd. Det finns olika sätt att gå till väga, beroende på vad det är för träd och hur förutsättningarna ser ut vid en trädfällning

Faktorerna som bestämmer priset

Trädstorlek

Storleken på trädet är självklart en stor faktor. Ju större ett träd är, ju svårare brukar det vara att fälla det.
Det lättaste sättet att veta hur mycket det kommer kosta för just ditt träd eller träden är att be om en offert.


Det spelar ingen roll om träden ska fällas så att de kan falla fritt på marken eller stå så att de bara kan tas ner bit för bit med speciella åtgärder.

Dessa speciella åtgärder omfattar bl.a. att ta sig på trädet med hjälp av  trädklättringsteknik. Här avkvistas trädet stående och tas ner i små delar. Därmed uppstår ingen skada på kvarstående trädbestånd och byggnader.

Riskläge och omfattning
Vart trädet står har också en stor betydelse för hur priset kommer att se ut.Står den på ett riktigt krångligt ställe så kan priset dra iväg ytterligare eftersom arbetet blir svårare att genomföra.          Exempel på sådant som brukar kosta extra:

  • Om trädet står nära en elledning eller telefonledning.
  • Om trädet står nära en väg.
  • Om trädet är sjukt.
  • Om trädet måste sektionfällas.
  • Om trädet är närmare än 5 m från känsliga saker som 
    exempel hus, garage eller andra byggnader.


RUT-avdrag

Som privatperson möjlighet att göra RUT-avdrag på 50 procent av arbetskostnaden.