NÄR TRÄDFÄLLNING ÄR SOM BÄST

Vad är en PEFC cerifiering

Tillsammans med certifierade skogsägare och entreprenörer verkar PEFC för ett hållbart och ansvarsfullt nyttjande av skogen. Vi vill att samhället ska få tillgång till hållbart producerad, förnyelsebar och klimatsmart skogsråvara genom oberoende tredjepartscertifiering  – från skog till färdig produkt.
Svenska PEFC-standarden


Målsättningen med Svenska PEFC:s skogsstandard är att utveckla ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till alla nyttor vi får av skogen med ett helhetssyn på hållbarhet som innefattar biodiversitet, klimat, sociala värden och ekonomi.
Vi på 7H skog & entreprenad är certifierade enligt PEFC